Nola esaten da? - ¿Cómo se dice en euskara? La salud

 

 

Curso online de euskara (índice) >> Diccionario Temático (índice)

 

 

Nola esaten da? - ¿Cómo se dice en euskara? La salud.

 

 

En esta página dispones de vocabulario en euskara relativo a la salud, además de nombres de enfermedades y problemas médicos.

 

 

Enfermedades y problemas médicos / Gaixotasunak eta arazo medikoak

 

 

aborto natural abortu natural
acné
akne
alergia
alergia
alergia al polen lore-hautsari alergia
alopecia alopezia, burusoiltasun
amigdalitis amigdalitis
amnesia amnesia
ampolla baba
angina de pecho bularreko angina
anginas anginak
apendicitis apendizitis
apoplejía apoplexia
ardor de estómago bihotzerre
artritis artritis
asma asma
astilla puska
ataque al corazón bihotzeko
bronquitis bronkitis
bulto koskor
calambres arranpak, karranpak
callo kailu, maskur
cáncer minbizi
cáncer de pulmón biriketako minbizi
cardiopatía kardiopatia
congelación izozketa
conjuntivitis konjuntibitis
conmoción cerebral garuneko kommozio
corte ebaki
demencia erotasun, zorotasun
demencia senil zahartzaroko dementzia
depresión depresio
deshidratación deshidratazio
desorden alimentario elikadura-desorden
diabetes diabetes
diarrea beherako
dislexia dislexia
dolor de barriga tripako min
dolor de cabeza buruko min
dolor de espalda bizkarreko min
dolor de oídos belarriko min
dolor en el pecho bularreko min
eccema ekzema
enfermedad gaixotasun, eritasun
envenenamiento pozoidura
epilepsia epilepsia
esclerosis múltiple esklerosi anizkoitza
esguince zaintiratu
espinilla zaldar
esquizofrenia eskizofrenia
estreñimiento idorreri
estrés estres
ETS (enfermedades de transmisión sexual) TSG (transmisio sexualeko gaixotasunak)
fatiga o cansancio neke
fiebre sukar
fiebre tifoidea sukar tifoide
forúnculo furunkulu, erlakizten
fractura apurketa
garganta irritada narritatutako eztarri
gota hezueria
gripe gripe, influentza
hemofilia hemofilia
hemorragia nasal sudur-odoljario, sudur-hemorragia
hemorroides hemorroideak
hepatitis hepatitis
herida zauri
herida sangrante odola darion zauri, odoletan den zauri
hernia eten, hernia
hernia discal disko-hernia
hinchazón hantura
hipotermia hipotermia
ictericia min hori, ikterizia
indigestión indigestio
infección infekzio
inflamación hantura
insomnio insomnio, loezin
intoxicación intoxikazio
leucemia leuzemia
lunares orinak
malaria malaria, paludismo
mal de altura mendiko gaitz, goi-min
manchas orbanak
mareo zorabio
meningitis meningitis
migraña migraina
mononucleosis mononukleosi
moratón ubeldura
náusea goragale
náuseas matutinas goizeko goragaleak
necrosis nekrosi
neumonía pneumonia
obesidad obesitate
otitis otitis
paperas hazizurriak
pie de atleta atleta-oin
poliomielitis o polio poliomielitis
presión sanguinea alta odol-presio altu
quemadura solar eguzki-erredura
rabia amorru
rasguño urratu
rasguño (hecho con los dedos) atzamarkada
reacción alérgica
erreakzio alergiko
resfriado hotzeri
reumatismo, reuma erreumatismo, erreuma
roto apurtuta
sarampión elgorri
sarpullido legen
SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida)
HIES (hartutako immunoeskasiaren sindrome)
tensión (arterial) baja tentsio (arterial) baxu
tifus tifus
tos eztul
tuberculosis tuberkulosi
tumefacción hantura, tumefakzio
úlcera ultzera
uñero itzemin
varicela barizela, astanafarreri
verruga garatxo
VIH (virus de inmunodeficiencia humana) GIB (giza inmunoeskasiaren birus)
viruela baztanga, nafarreri
virus birus

 

 

 

 

 

 

Otras palabras relacionadas con la salud / Osasunarekin erlazionaturiko beste hitz batzuk

 

 

antibiótico
antibiotiko
comprimido konprimatu
medicina
sendagai, botika, medikamentu
pastilla
pilula
receta
errezeta
anestesista anestesista
cirujano kirurgialari, zirujau
doctor mediku, doktore
enfermero erizain
ginecólogo ginekologo
médico de cabecera familiako mediku
médico de guardia guardiako mediku
médico especialista mediku espezialista
paciente paziente, gaixo
pediatra pediatra
podólogo podologo
radiógrafo radiografo
anestésico anestesiko
cirugía kirurgia
fisioterapeuta fisioterapeuta
gotero tantaz tantako
hospital ospitale
operación ebakuntza, operazio
quirófano ebakuntza-gela, operazio-gela
sala gela, areto
cita hitzordu
sala de espera itxarongela
seguro médico aseguru mediko
seguro privado aseguru pribatu
biopsia biopsia
fiebre sukar
muestra de orina gernu-lagin
muestra de sangre odol-lagin
muestra de tejido ehun-lagin
presión sanguínea odol-presio
pulso pultsu
rayos X X izpiak
tipo de sangre odol-mota
ciego itsu
con ceguera parcial itsutasun partzialdun
sordo gor
minusválido minusbaliatu
paralítico paralitiko
asmático asmatiko
epiléptico epileptiko
hemofílico hemofiliko
inyección injekzio
supositorio supositorio
vacuna txerto
vacunación txertaketa
anticoncepción kontrazepzio
dar a luz erditu
embarazada haurdun
embarazo haurdunaldi
hinchado hantuta, handituta
inconsciente konorterik gabe
infectado kutsatuta
inflamado handituta
séptico septiko
dolor min
doloroso mingarri
enfermo gaixo, eri
estar mal (enfermo) gaixo egon, eri egon
herido zauritu
sano osasuntsu
cicatriz orbain
herida zauri
puntos de sutura jostura-puntuak
pus zorne
audífono audiofono
cabestrillo beso-euskarri
escayola igeltsu
muletas makuluak
silla de ruedas gurpil-aulki
vendaje hesgailu
reposo atsedenaldi
coger un resfriado hotza harrapatu
cojear herrenka ibili
curar osatu
doler mina eman
escayolar igeltsua ipini
estar enfermo gaixo egon
sangrar odoletan egon
tener el brazo en cabestrillo besoa trailan eduki
tener el brazo escayolado besoa igeltsatuta eduki
tener náuseas goragaleak eduki
toser eztul egin
tosiendo eztulka

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Comparte este vocabulario!

 

 

 

 

 

Escríbanos para realizar sugerencias o consultas
Escríbanos para realizar sugerencias o consultas