Nola esaten da? - ¿Cómo se dice en euskara? Profesiones

 

 

Curso online de euskara (índice) >> Diccionario Temático (índice)

 

 

Nola esaten da? - ¿Cómo se dice en euskara? Profesiones.

 

 

En esta página dispones de nombres en euskara para profesiones, categorizados por tipo de industria.

 

 

Negocios / Negozioak

 

 

agente comercial agente komertzial
agente comercial inmobiliario higiezinetako agente komertzial
agente de seguros aseguru-agente
analista de inversiones inbertsio-analista
asesor financiero finantza-aholkulari
asistente personal laguntzaile pertsonal
contable
kontulari
corredor de bolsa burtsa-artekari
director /a de marketing marketing zuzendari
director /a de recursos humanos giza baliabideetako zuzendari
director /a de sucursal bancaria
banku-sukurtsaleko zuzendari
economista ekonomialari, ekonomista
empleado /a de banca banku-langile
gerente kudeatzaile
hombre de negocios negozio-gizon
jefe / jefa de proyecto proiektu-buru
mujer de negocios negozio-emakume
oficinista bulegari
publicista
publizista
recepcionista harreragile
secretario /a idazkari
secretario /a de dirección zuzendaritzako idazkari
técnico de recursos humanos giza baliabideetako teknikari
telefonista telefonozain, telefonista
vendedor saltzaile

 

 

 

 

 

 

Tecnologías de la información / Informazio-teknologiak

 

 

administrador /a de base de datos
datu base kudeatzaile
analista
analista
analista programador /a analista programatzaile
desarrollador /a
garatzaile
desarrollador /a web web garatzaile
diseñador /a web web diseinatzaile
programador /a
programatzaile

 

 

 

 

 

 

Venta al por menor / Txikizkako salmenta

 

 

agente de viajes bidaia-agente
agente inmobiliario higiezinetako agente
anticuario /a
antigoalekoen saltzaile
asesor /a comercial aholkulari komertzial
barbero /a bizargin
bodeguero /a upeltegiko maisu
bodeguero /a (dueño /a) upeltegi-jabe
cajero /a kutxazain
carnicero /a harakin
comprador /a erosle
contable kontulari
corredor /a de apuestas apustu-artekari
empleado /a de tienda denda-langile
esteticista estetizista
florista lore-saltzaile
jefe /a de almacén biltegiburu
marchante de arte
arte-merkatari
panadero /a
okin
peluquero /a
ile-apaintzaile
pescadero /a arrain-saltzaile
sastre /a jostun
tendero /a dendari
verdulero /a barazki-saltzaile
vigilante de seguridad segurtasuneko jagole

 

 

Salud y trabajo social / Osasuna eta gizarte-lana

 

 

cirujano /a kirurgialari, zirujau
cuidador /a
zaindari
dentista
aho-artatzaile, dentista
doctor /a mediku, doktore
enfermero /a erizain
farmacéutico /a farmazialari, botikari
fisioterapeuta fisioterapeuta
matrón /a emagin
niñero /a haurtzain
óptico optikari
paramédico /a paramediku
psicólogo /a
psikologo
psiquiatra psikiatra
trabajador /a social gizarte-langile
veterinario /a albaitari

 

 

Oficios / Ogibideak

 

 

albañil
igeltsero
cantero /a hargin
carpintero /a
zurgin, arotz
constructor /a
eraikitzaile
cristalero /a beiragile
decorador /a dekoratzaile
deshollinador /a kedar-garbitzaile
electricista elektrikari
fontanero /a iturgin
herrero /a
errementari
jardinero /a lorezain
limpiador /a garbitzaile
masajista masaje-emaile, masajista
mecánico /a mekanikari
profesor /a de autoescuela autoeskolako irakasle
soldador /a soldatzaile
tatuador /a tatuatzaile

 

 

Turismo, alojamiento y restauración / Turismo, ostatu emate eta sukaldaritza

 

 

barman
tabernari
botones mandatari
camarero /a
zerbitzari
chef txef, sukaldariburu
cocinero /a
sukaldari
director /a de hotel hoteleko zuzendari
guía turístico turismo-gidari
portero /a de discoteca
diskotekako atezain
recepcionista de hotel hoteleko harreragile

 

 

Transporte / Garraioa

 

 

azafato /a
laguntzaile
camionero /a kamioilari
conductor /a de autobús
autobus-gidari
conductor /a de taxi taxi-gidari
conductor /a de tranvía tranbia-gidari
conductor /a de tren tren-gidari
controlador /a de tráfico aéreo
aire-zirkulazioko kontrolatzaile
mozo de equipajes
bagajelari, ekipajelari
piloto pilotu

 

 

Escritura y artes creativas / Idazmena eta sormenezko arteak

 

 

artista
artista
diseñador /a de moda
moda-diseinatzaile
diseñador /a gráfico
diseinatzaile grafiko
dramaturgo dramagile, dramaturgo
editor /a
argitaratzaile
escritor /a idazle
escultor /a zizelkari, eskultore
fotógrafo /a argazkilari
ilustrador /a irudigile, ilustratzaile
periodista kazetari
pintor /a margolari, pintore
poeta / poetisa olerkari, poeta

 

 

Televisión, radio y entretenimiento / Telebista, irratia eta entretenimendua

 

 

actor / actriz
aktore, antzezle
actor cómico
aktore komiko
bailarín /a dantzari
cantante kantari
compositor /a
musikagile, konpositore
director /a de cine zinema-zuzendari
DJ DJ
hombre del tiempo eguraldi-gizon
mujer del tiempo eguraldi-emakume
músico musikari
presentador /a de noticias albiste-aurkezle
presentador /a de televisión telebista-aurkezle
productor /a de televisión telebista-ekoizle, telebista-produktore

 

 

Justicia / Justizia

 

 

abogado /a
abokatu
abogado /a defensor abokatu defendatzaile
detective
detektibe
detective privado detektibe pribatu
fiscal akusatzaile publiko, fiskal
forense auzitegiko mediku
guarda de seguridad segurtasun-zaintzaile
guardaespaldas
bizkartzain
guardia de tráfico zirkulazio-agente
juez / jueza epaile
magistrado /a magistratu
policía ertzain, polizia

 

 

Deporte y ocio / Kirola eta aisia

 

 

coreógrafo /a koreografo
deportista kirolari
entrenador /a personal entrenatzaile pertsonal
instructor /a de artes marciales
borroka-arteetako irakasle
instructor /a de fitness
fitness-irakasle
jugador /a de futbol futbol-jokalari
profesor /a de baile
dantza-irakasle

 

 

Educación / Hezkuntza

 

 

profesor /a
irakasle
profesor /a auxiliar
irakasle laguntzaile
profesor /a de música
musika-irakasle
profesor /a de universidad
unibertsitateko irakasle

 

 

Ejército / Armada

 

 

aviador /a
hegazkinlari
marinero /a
marinel
soldado
soldadu

 

 

Trabajos relacionados con la ciencia / Zientziarekin erlazionaturiko lanak

 

 

biólogo /a
biologo
botánico /a
botanikari
científico /a zientzialari
físico /a fisikari
genetista
genetista
investigador /a ikertzaile
matemático /a matematikari
meteorólogo /a meteorologo
químico /a
kimikari
técnico de laboratorio laborategiko teknikari

 

 

Trabajos de mala reputación / Ospe txarreko lanak

 

 

carterista zorro-lapur
contrabandista kontrabandista
falsificador /a
faltsutzaile
ladrón /a
lapur
mercenario /a mertzenario
prostituto /a prostitutu
proxeneta proxeneta
stripper stripper
traficante de armas
arma-trafikatzaile
traficante de drogas
droga-trafikatzaile

 

 

Otros trabajos / Beste lan batzuk

 

 

agente inmobiliario higiezinetako agente
agricultor nekazari
ama de casa etxekoandre
arqueólogo
arkeologo
arquitecto
arkitekto
barrendero kale-garbitzaile
bibliotecario liburuzain, bibliotekari
bombero suhiltzaile
cartero postari
diplomático diplomazialari
diseñador de interiores barnealdeen diseinatzaile
enterrador ehorzle
funcionario
funtzionario
granjero baserritar
ingeniero ingeniari
intérprete interprete
maestro de obras lan-maisu
minero meatzari
modelo modelo
operario de fábrica lantegiko langile
pescador arrantzale
político politikari
traductor itzultzaile

 

 

 

 

 

¡Comparte este vocabulario!