Vestigis d'aquesta suposada antiga relació entre bascos i caucàsics ha estat trobada per alguns lingüistes a un altre país de la zona, al sud del Caucas, Armènia.

Les múltiples similituds trobades tant lèxiques com gramaticals entre l'armeni i el basc per Vahán Sarkissian, catedràtic de la Universitat d'Erevan (capital d'Armènia), Catedral d'Echmiadzin (Armènia)a qui en 2002 l'Acadèmia de la Llengua Basca va nomenar acadèmic d'honor, li va portar a recolzar la teoria bascoarmènia que ja va ser recolzada en el seu temps per l'anglès Edward Spencer Dodgson (segle XIX) i l'alemany Joseph Karst (segle XX). Una teoria que considera que tant l'armeni com el basc formen part d'un grup antic de llengües preindoeuropees, que amb el transcurs del temps i l'arribada d'altres pobles a Europa amb les seves respectives llengües, van quedar geogràficament aïllades. Un allunyament geogràfic que podria deure's també a una emigració prehistòrica de gents des dels Pirineus al Caucas o al revés.

El fet que comunament s'hagi classificat la llengua armènia com a llengua indoeuropea converteix a priori en impossible una relació amb una llengua preindoeuropea com la basca. No obstant això, Vahán Sarkissian no es va trobar d'acord amb aquesta classificació indoeuropea de l'armeni, ja que va considerar que l'abundància de vocabulari d'origen indoeuropeu, que és la que la fa, en general, que sigui classificada com a llengua indoeuropea, es deu a la mil·lenària relació de veïnat amb pobles de llengua iraniana. En l'aspecte gramatical, o en altres aspectes lingüístics, l'armeni, segons Vahán Sarkissian, té més relació amb el basc que amb qualsevol altra llengua.

Les similituds entre el basc i l'armeni per a Sarkissian van més allà dels semblats en el lèxic i va destacar com les més notables, entre altres, la de la fonètica. La incapacitat de bascos i d'armenis de pronunciar una erra al començament de la paraula o la tendència a la no acumulació de més d'una consonant, quelcom molt comú en llengües caucàsiques com la georgiana. Al camp gramatical va destacar en els dos idiomes l'absència de gènere en les paraules, la utilització de l'article posposat a la paraula, així com la utilització de la mateixa desinència per construir el plural (-k) en el basc i en l'armeni oriental. Al camp toponímic va destacar les grans semblances entre el basc i la llengua armènia.

Sarkissian va destacar com el repte més important per aprofundir en la teoria bascoarmènia l'obtenció de les llengües protobasca i protoarmènia, lliures d'influències llatines i iranianes, que permeti conèixer la llengua bascoarmènia original.

 

 

 

 

Comparteix aquesta pàgina!

 

 

 

 

La Història del Basc continua a la pàgina següent >> Teoria bascoibera