El basc, encara que mai ha estat en contacte amb els dialectes del berber que es parlen al Magrib, posseeix paraules semblants a les d'aquests, potser introduïdes en el basc a través de la llengua dels ibers.

Segons la teoria de l'expansió protobasca després de l'última gran glaciació, basada en les recents investigacions en arqueogenètica, aquestes similituds podrien deure's a emigracions de grups humans protobascos a Àfrica.

Uns protobascos que en mestissatge amb els pobles camítics haguessin llegat a aquests pobles paraules i, fins i tot, morfemes verbals bascos que s'han conservat fins a l'actualitat en aquests idiomes.

Ciutat fortificada d'Ath Benhadu (Marroc)D'aquesta manera es podria explicar l'existència de paraules basques en el berber, guanxe (Canàries), somali, etíop o en l'egipci antic (són llengües camítiques), així com el sistema de numeració vigesimal que es conserva en el dialecte tatxelhit del berber.

Durant molts anys degut a aquest semblant entre paraules camítiques i èuscares, va existir la teoria bascoberber que considerava al basc emparentat amb aquest idioma. Una teoria que va ser rebutjada fa anys, atés que els semblats entre els dos idiomes són únicament de lèxic o lexicogràfics; mentre que sintàctica i gramaticalment no tenen semblat algú, tant actual com en el passat, encara que sí s'observen, com hem indicat anteriorment, sobretot a l'articulació verbal, la utilització d'algunes partícules molt semblants.

 

Berber Basc Català
Nekk

Ni (nominativo)

Nik (ergativo)

Jo
Akir Aker Boc
Aña Ania-Anai Germà
Aste Asto Ase
Ma ism-k? Zein duk hire izena?
Quin és el teu nom (home)? En el berber igual que en el basc, en tutejar, en el cas que et dirigeixis a una dona o a un home, s'utilitza una partícula verbal diferent. En el cas masculí s'utilitza la partícula -k tant en el berber com en el basc. Si bé investigadors indiquen que la partícula -k era -ga en protobasc.
Ma ism-m? Zein dun hire izena?
Quin és el teu nom (dona)? En berber en el cas femení s'utilitza la partícula -m, mentre que en basc s'utilitza la partícula -n. Si bé investigadors indiquen que la partícula -n era -na en protobasc.
Adar Adar
En berber adar significa peu, cama. Mentre que en basc significa branca d'arbre, banya o extremitat.

 

 

 

 

Comparteix aquesta pàgina!

 

 

 

 

La Història del Basc continua a la pàgina següent >> El basc, llengua aïllada