Gràcies a tota la informació disponible en l'actualitat, podem realitzar la següent cronologia de la llengua basca:

 

Cronologia
Evolució Històrica
A partir del segle III a.C.

Es dóna una expansió de vascons des de Navarra cap a Catalunya. La llengua basca conviurà a aquestes terres amb el celtiber, el gal i l'iber.

196 a.C.

Arriben els romans a terres basques. Els geògrafs grecoromans ens descriuen les tribus basques assentades a ambdues bandes del Pirineu. Les tribus basques parlen dialectes d'un mateix idioma, el basc arcaic.

Segles I - III d.C.
Làpides i inscripcions de l'època romana trobades des del riu Garona (meitat de França) fins a Sòria, amb noms de persona i déus bascos.
Segles III - X d.C.

Els visigots i francs envaeixen els territoris de les tribus basques. Els vascons de Navarra lideraran a la resta de tribus en la lluita contra els germànics, la qual cosa comportarà l'assimilació de la resta de les tribus i sorgiment de l'actual poble basc. Desenvolupament del basc comú des del segle III al VI d.C.

Del segle XI a 1545

Es denomina basc medieval als escassos testimonis corresponents als segles XI al XV trobats en la vella documentació de diversos monestirs (Glosses Emilianenses) i en fonts semblants fins a la publicació del primer llibre escrit en basc en 1545 ("Linguæ Vasconum Primitiæ" de Bernard Etxepare).

1545 - 1745
Basc clàssic des de la primera novel·la escrita en basc.
1745 - segle XXI
Basc modern. Des del Diccionari Trilingüe de Larramendi en 1745 fins al basc batua o unificat dels nostres dies (desenvolupat en 1968).

 

 

 

 

Comparteix aquesta pàgina!

 

 

 

 

La Història del Basc continua >> Influències celtes, àrabs, germàniques i llatines en la llengua basca