Principi de la pàgina
Història de la llengua basca
Final de la pàgina

Faci clic sobre aquest símbol ( ) per accedir a la informació.

 

Visualizar La llengua basca o euskera, les seves denominacions, extensió actual i nombre de parlants.

Visualizar Mapa: Euskal Herria (País Basc), situació geogràfica. Les regions de parla basca.

Visualizar Origen del terme euskera.

Visualizar Els bascos en la prehistòria, la civilització francocantàbrica. Teoria sobre l'expansió protobasca a Europa i nord d'Àfrica a partir del 16.000 a.C.

Visualizar Investigacions en toponímia prehistòrica europea. Suposada arrel basca de topònims al llarg d'Europa.

Visualizar Definició de substrat lingüístic.

Visualizar Expansió indoeuropea a Europa.

Visualizar Teoria del substrat basc del protocelta.

Visualizar Sistema de numeració vigesimal basc enfront del decimal indoeuropeu. Teoria del substrat basc de diverses llengües europees i africanes pel que fa al sistema de numeració.

Visualizar Teoria lingüística bascocaucàsica. Similituds gramaticals i lèxiques entre el basc i les llengües del Caucas.

Visualizar Mapa: situació lingüística de la península ibèrica fa 2500 anys, segons el lingüista Antonio Tovar.

Visualizar Definició de llengua aglutinant. Definició de llengua ergativa.

Visualizar Teoria lingüística bascoarmènia.

Visualizar Teoria lingüística bascoibera. Similituds gramaticals, lèxiques i fonètiques entre el basc i l'iber. L'iber, poble estès pel Mediterrani peninsular i francès, o el seu idioma lingua franca dels pobles d'aquesta zona?

Visualizar Teoria de l'origen de la cultura basca en la civilització francocantàbrica. Suposat substrat deixat per la cultura francocantàbrica al terç nord de la península ibèrica i meitat sud de França.

Visualizar Mapa: localització de restes arqueològiques de la civilització francocantàbrica.

Visualizar Mapa: retrocés del basc des del segle I d.C.

Visualizar Teoria lingüística bascoberber. Similituds lèxiques i de morfemes verbals entre el basc i els dialectes berbers.

Visualizar Classificació del basc per part de la lingüística com a llengua aïllada: no posseeix relació amb cap llengua coneguda.

Visualizar El protobasc. Fonètica i gramàtica.

Visualizar Definició de llengua aïllant i llengua flexiva.

Visualizar Situació lingüística a la zona pirinenca a l'arribada dels romans. Extensió de les tribus basques. Teonímia i antroponímia èuscares de l'època romana. Les tribus basques parlaven llengües de tronc basc o dialectes d'un mateix idioma? Autrigons, caristis i vàrduls, celtes o èuscars?

Visualizar Mapa: extensió de les les tribus basques a l'arribada dels romans (any 196 a.C.)

Visualizar Desenvolupament del basc comú a partir del declivi de l'Imperi Romà (segona meitat del segle III d.C.).

Visualizar Origen i evolució dels actuals dialectes bascos: des del basc comú tardoromà a l'actual diversitat dialectal. Influències de les llengües romàniques en la diversificació dialectal. Extensió actual dels dialectes bascos.

Visualizar Mapa: Extensió actual dels dialectes bascos.

Visualizar Cronologia del basc.

Visualizar Influències en el basc de l'àrab, germànic o celta.

Visualizar La profunda empremta del llatí en el basc. Perífrasi verbal enfront de verb sintètic.

Visualizar Manifestació escrita del basc medieval i primera de la llengua aragonesa, les Glosses Emilianenses de San Millán de la Cogolla. Anàlisi d'un dels textos.

Visualizar Raons de la Reducció Geogràfica de la Bascofonia I: carència d'un estat recent.

Visualizar Mapa: Apogeu de l'aliança bascoaquitana. L'occident europeu en el 711 d.C., abans de la invasió àrab de la península ibèrica.

Visualizar Mapa: L'occident europeu en 1034, en l'apogeu del regnat de Sanç el Major de Navarra.

Visualizar Raons de la Reducció Geogràfica de la Bascofonia II: atomització territorial.

Visualizar Mapa: El retrocés del basc a Àlaba.

Visualizar L'antiga religió dels bascos. Mitologia Basca.

Evolució religiosa dels bascos des de l'època romana fins a l'època francovisigòtica.

Mari, deessa suprema dels bascos, les seves manifestacions zoomòrfiques i humanes.

El lauburu i els discos solars, el seu significat.

La trinitat basca: Mari, Atarrabi i Mikelats.

Sugaar, l'espòs de Mari.

Les deesses Lluna i Sol. La gènesi.

La cosmogonia basca.

Els manaments de la religió de Mari.

El cel i l'infern dels bascos.

Evolució de la religió basca al cristianisme. Introducció del cristianisme a través de les llengües llatines. Origen de la denominació en basc dels sants cristians.

Els Akelarres, el Akerbeltz.

L'Olentzaro.

Origen i evolució dels noms dels dies de la setmana i de les estacions de l'any.

Sorgines, bruixes o sacerdotesses de l'antiga religió?

Visualizar Raons de la Reducció Geogràfica de la Bascofonia III: desprestigi del basc i l'emigració.

Visualizar Mapa: La pèrduda del basc a Navarra.

Visualizar Ressorgir i Auge del basc.

Visualizar Bascoparlants anys 1866 - 68.

Visualizar Bascoparlants any 1996.

Visualizar Mapa: Percentatges de bascoparlants en l'actualitat.

Visualizar Situació del basc a Euskadi. Models lingüístics d'ensenyament ( A, B, D i G ).

Visualizar Situació del basc a Navarra.

Visualizar Mapa: zones lingüístiques de Navarra.

Visualizar Mapa: percentatges actuals de bascoparlants a Navarra.

Visualizar Situació del basc a Iparralde (País Basc Nord).

Visualizar Literatura Basca:

Visualizar Bernard Etxepare.

Visualizar Joannes de Leizarraga.

Visualizar Axular.

Visualizar Silvain Pouvreau.

Visualizar Oihenart.

Visualizar Bernard Gazteluzar.

Visualizar Cristóbal de Harizmendi, Juan de Tartas i Aranbillaga.

Visualizar Larramendi.

Visualizar Agustín de Kardaberaz

Visualizar Sebastián de Mendiburu.

Visualizar Juan Antonio Moguel.

Visualizar Joannes Etxeberri.

Visualizar Iparragirre.

Visualizar Jean Martin Hiribarren.

Visualizar Vicenta Moguel.

Visualizar Txomin Agirre.

Visualizar Resurrección María de Azkue.

Visualizar Kirikiño.

Visualizar Lauaxeta.

Visualizar Xabier Lizardi.

Visualizar Bernardo Atxaga.

 

 

Principi de la pàgina
Euskal Herria - Euskaldun - Erdaldun
Final de la pàgina

 

 

Visualizar Euskal Herria. Etimologia, origen i expansió del nom amb què denominen els bascoparlants a la seva terra.

Visualizar Mapa: Euskal Herria (País Basc), situació geogràfica. Les regions de parla basca.

Visualizar Mapa: Apogeu de l'aliança bascoaquitana. L'occident europeu en el 711 d.C., abans de la invasió àrab de la península ibèrica.

Visualizar Mapa medieval de la localitat gascona de Sant Sever.

Visualizar Primeres al·lusions escrites d'Euskal Herria (País Basc) en textos de "basc clàssic" a partir del segle XVI. Territoris que engloba Euskal Herria, segons aquests escrits.

Visualizar Mapa d'Euskal Herria (País Basc) del segle XVIII.

Visualizar Euskaldun. Etimologia, origen i expansió del terme.

Visualizar Erdaldun. Etimologia de la forma en què designen els bascoparlants a tota persona que desconeix la llengua basca.

Visualizar Euskadi o Euskal Herria?

 

 

 

Principi de la pàgina
Història del País Basc
Final de la pàgina

 

 

Visualizar Introducció a la història basca.

Visualizar Navarra, bressol del poble basc. Etimologia del terme basc. Termes amb què han estat designats els bascos al llarg de la història. Sorgiment en l'època francovisigòtica de la basquitat tal com avui la coneixem. Raons de la pèrduda progressiva de les arrels basques dels territoris pirinencs.

Visualizar Mapa: Apogeu de l'aliança bascoaquitana. L'occident europeu en el 711 d.C., abans de la invasió àrab de la península ibèrica.

Visualizar Mapa: L'occident europeu en 1034, en l'apogeu del regnat de Sanç el Major de Navarra.

Visualizar Mapa: La península ibèrica en 1050, després del desmembrament del Regne de Pamplona-Nájera.

Visualizar Mapa: Territoris de Castella i Aragó, França i Navarra en 1500.

Visualizar Mapa: Territoris d'Espanya, França i Navarra en 1600.

Visualizar Mapa: Territoris d'Espanya i França en 1700. Navarra desapareix com a entitat política sobirana.

Visualizar Mapa: "Regnorum Hispaniae et Portugalliae: Tabula generalis de l'Isliana, aucta e ad Usum Scholarum", mapa d'Espanya i Portugal, datat l'any 1720, en el que es mostren els territoris que a Espanya fins al segle XVIII es consideraven pertanyents a Biscaia (Àlaba, Guipúscoa, La Rioja, Província de Quatre Viles --territoris occidentals de Biscaia i meitat est de Cantàbria fins a la Badia de Santander-- i Biscaia).

Visualizar La prehistòria basca. La civilització francocantàbrica. Arqueogenètica, ferramenta per al coneixement del moviment dels grups humans en l'antiguitat. Teoria sobre l'expansió protobasca a Europa i nord d'Àfrica a partir del 16.000 a.C basada en l'estudi del ADN mitocondrial.

Visualizar Mapa: Expansions dels grups humans durant el magdalenià, basat en l'estudi del ADN mitocondrial.

Visualizar Els indoeuropeus comencen la seva expansió per Europa. Explicació bèl·lica i agrícola de la seva expansió.

Visualizar Tribus basques a l'arribada dels romans.

Visualizar L'arribada dels celtes a Bascònia. Els baskuns, economia i costums.

Visualizar Expansions dels vascons i del seu idioma, el basc [ des del segle III a.C fins al VI d.C ].

Visualizar Mapa: Retrocés del basc des de l'època romana (segle I d.C.) fins a l'actualitat.

Visualizar Toponímia basca al sud de les fronteres basques.

Visualizar Orígens de l'espanyol. Llengua sorgida de la romanització de bascos.

Visualizar Zones, fora de les fronteres de la bascofonia actual, a les quals es va parlar basc fins a època recent.

Visualizar La prehistòria.

Els primers habitants del País Basc en el Paleolític inferior, l'home de Neanderthal (entre 100.000 i 35.000 a.C.).

El Paleolític Superior occidental (des de 35.000 a 8.500 a.C.): l'home de Cromagnon, la civilització francocantàbrica, el magdalenià, art rupestre i mobiliar.

L'Epipaleolític antic (8.500 / 8.200 a 6.800 a.C.) i l'Epipaleolític ple o Mesolític (6.800 a 5.500 a.C.).

El període Atlàntic (5.500 a 3.000/2.500 a.C.).

Visualizar El Neolític

El Neolític antic (4.500 a 4.000 a.C.)

El Neolític ple o avançat (4.000 a 3.300 a.C.)

El Neolític final (del 3.300 a 2.500 a.C.)

El desenvolupament de la metal·lúrgia.

El Calcolític (Eneolític, o Edat del Coure) del 2.500 a 1.800 a.C.

L'Edat del Bronze.

Antic (del 1.800 al 1.500 a.C.)

Mig o ple (del 1.500 al 1.200 a.C.)

Final (1.200 al 900/850 a.C.)

L'Edat del Ferro.

Primera Edat del Ferro (dels 900/850 als 500/450 a.C.)

Segona Edat del Ferro (500/450 a.C. fins al desenvolupament de la romanització).

Visualizar Antropologia: la raça pirinenc-occidental o raça basca. Ètnies i tipus racials del País Basc en el Neolític. Processos immigratoris recents. La immigració en el segle XXI. La societat basca multiracial del futur.

Visualizar Les tribus basques: aquitans, autrigons, caristis, vàrduls i vascons.

Visualizar L'Època Romana.

Visualizar Els romans. Els bascos aliats de Roma. La romanització dels bascos. Mites sobre la romanització del País Basc. Bascònia, bressol de Castella i Gascunya.

Visualizar Mapa: Bascònia en l'època imperial romana (segle I d.C.).

Visualizar L'Època Tardoromana.

Visualizar Primeres invasions germàniques. Expansions visigodes i franques. Relació dels bascos amb francs i visigots.

Visualizar Mapa: expansions dels pobles germànics en l'ocàs de l'Imperi Romà.

Visualizar Cronologia de les principals guerres dels bascos contra francs i visigots, fins a l'arribada dels àrabs.

Visualizar Aliança bascoaquitana. Vascons i aquitans romani units en la defensa de les institucions i forma de vida romanes. Troballes a la necròpolis d'Aldaieta i Buzaga.

Visualizar Mapa medieval de la localitat gascona de Sant Sever.

Visualizar L'època tardoromana, formació del poble basc. Assentament pacífic de vascons a Aquitània. Lideratge dels vascons de la resta de tribus basques. Primera entitat política basca: el Ducat de Bascònia, el seu desenvolupament polític. De Bascònia a Gascunya.

Visualizar Mapa: Apogeu de l'aliança bascoaquitana. L'occident europeu en el 711 d.C., abans de la invasió àrab de la península ibèrica.

Visualizar El gascó, dialecte basc-occità sorgit de la romanització de la població de parla basca d'Aquitània.

Visualizar Mapa: Extensió lingüística del gascó.

Visualizar Mapa: Els dialectes de l'occità.

Visualizar Simbologia basca: l'Estrella i la Mitja Lluna vascones. L'estrella vascona origen de l'actual escut de Navarra.

Visualizar Etimologia del terme Navarreria. Origen de les Navarreries. Utilització medieval del terme navarrès com a sinònim de bascoparlant, raons de la utilització. Lluites ètniques basc-occitanes, origen de les posteriors guerres civils entre beaumontesos i agramontesos.

Visualizar Mapa: L'Imperi Carolingi.

Visualizar Mapa: La partició del Ducat de Bascònia en el 920.

Visualizar L'Edat Mitjana.

Visualizar Els Àrabs i els Banu-Qasi. Relacions basc-àrabs. Mites sobre la pèrduda del basc a la Ribera de l'Ebre -sud de Navarra- en l'època romana. Inscripcions del segle XIV de Tudela i d'altres pobles de la zona de persones amb nom àrab i sobrenom basc.

Visualizar El Regne de Pamplona, els seus orígens. Etimologia dels topònims per designar a la capital navarresa en basc (Iruñea) i en català (Pamplona). El seu primer rei i dinastia. Navarresos o els vascons lliures.

Visualizar Àlaba, Biscaia i Guipúscoa entre els segles VIII i IX.

Visualizar Naiara (Nájera), la nova capital del regne. El Regne de Pamplona passa a ser el Regne de Pamplona-Nájera. El passat basc de La Rioja.

Visualizar Apogeu del Regne de Pamplona-Nájera. Els bascos, de nou, units políticament. Orígens de la compactació territorial basca. Sanç III el Major de Navarra, "Senyor dels Vascons". Fur de Nájera, model dels posteriors sistemes forals bascos, castellans i aragonesos. Expansió territorial dels navarresos des de Galícia fins a Catalunya.

Visualizar Mapa: Regnat de Sanç el Major. Territoris peninsulars del Regne de Pamplona-Nájera en 1029, abans de la conquesta navarresa del Regne de Lleó.

Visualizar Mapa: L'occident europeu en 1034, en l'apogeu del regnat de Sanç el Major.

Visualizar La primera moneda cristiana peninsular i primera vegada, també, que s'utilitza un topònim basc en una moneda, Naiara. Significat de l'arbre com a element de marcatge geogràfic en les tradicions vascones. L'Arrano Beltza ("àguila negra"), emblema medieval dels navarresos.

Visualizar Sanç el Major, referent per a la monarquia castellana. Origen de l'apel·latiu Rex Hispanicus (Rei Hispànic).

Visualizar Ruptura en la compactació territorial basca regida des del focus navarrès. Fi de la unitat dels bascos. Divisió del Regne de Pamplona-Nájera. Sorgiment dels Regnes de Castella i Aragó.

Visualizar Mapa: Repartició del Regne de Pamplona-Nájera (any 1035).

Visualizar Mapa: La península ibèrica en 1050, després del desmembrament del Regne de Pamplona-Nájera.

Visualizar Prohibicions del basc en l'Edat Mitjana. Raons de la prohibició.

Visualizar El regne de "la gran plana pròxima a les muntanyes", Nabarra. Reafermament identitari dels navarresos sota el regnat de Sanç VI el Savi, el Regne de Pamplona-Nájera passa a ser oficialment el Regne de Navarra.

Visualizar "Lingua Navarrorum" (llengua dels navarresos) forma utilitzada en un dels documents oficials redactats pel rei navarrès Sanç VI el Savi l'any 1167 per fer referència a la llengua basca.

Visualizar Etimologia del terme Navarra.

Visualizar La llengua aragonesa sorgida a la ribera de l'Ebre, la seva expansió cap al nord d'Aragó de parla basca, desaparició del basc al nord d'Aragó d'orient a occident.

Visualizar Les fraccions partidàries: onyacins, gamboïns, agramontesos i beaumontesos. Procés d'integració de les regions basques occidentals a Castella. Annexió de La Rioja a Castella. Les arrels basques de Castella i Aragó. En el segle XVI, en l'apogeu de l'Imperi Espanyol, els bascos monopolitzen l'administració de la cort i de les colònies espanyoles. La llengua basca es va considerar la llengua originària dels espanyols i els furs bascos les lleis primigènies dels espanyols.

Visualizar Els furs: origen i contingut de les constitucions de les diverses regions basques. Abolició en l'època medieval dels privilegis de la noblesa, definició de la Noblesa Universal a través de la qual tots els habitants de la regió eren considerats com pertanyents a la noblesa.

Visualizar Incident amb l'autoritat castellana en el segle XIII per la defensa riojana de l'ús de la llengua basca garantit en els seus furs.

Visualizar Origen de l'actual escut de Navarra.

Visualizar Territoris continentals del Regne de Navarra durant les dinasties franceses, occitanes i gascones. Les croades. Dates de redacció dels furs de les diverses regions basques.

Visualizar Edat Moderna.

Visualizar Bascos en la conquesta espanyola d'Amèrica. Els bascos a Amèrica.

Visualizar Conquesta castellana del Regne de Navarra.

Visualizar Edat Contemporània.

Visualizar Les Guerres Carlines.

Visualizar Pèrduda de les Institucions Forals, sorgiment del Nacionalisme i Independentisme basc. Orígens del conflicte polític basc.

Visualizar La bandera basca, la Ikurriña. Origen i significat.

Visualizar Etimologia del neologisme Euskadi.

Visualizar La industrialització del País Basc. El sorgiment del socialisme.

Visualizar El Règim Franquista. Prohibició de la cultura basca. Raons de l'expansió del nacionalisme i independentisme en la societat basca.

Visualizar ETA.

Visualizar Instauració de la Democràcia. Divisió del País Basc peninsular en dues entitats polítiques amb els seus respectius estatuts: Euskadi (Estatut de Gernika) i Comunitat Foral de Navarra (Llei de l'Amillorament Foral Navarrès). Raons de la divisió.

Visualizar Batallón Vasco-Español i GAL.

Visualizar Trajectòria política basca ( 1980 - 1990 ).

Visualizar Dispersió dels presos d'ETA.

Visualizar Gesto por la paz de Euskal Herria.

Visualizar Escissió del PNV. Sorgiment d'Eusko Alkartasuna.

Visualizar Pacte d'Ajuria-Enea per a la pacificació del País Basc. Raons del pacte.

Visualizar Negociacions d'Alger entre ETA i l'Estat Espanyol.

Visualizar Trajectòria política basca ( 1990 - 2000 ).

Visualizar El moviment per la pau Elkarri.

Visualizar Assassinat de Miguel Angel Blanco. "L'Esperit d'Ermua". Punt d'inflexió en la política basca.

Visualizar L'acord de Lizarra-Garazi. Raons del mateix. Treva d'ETA.

Visualizar El Constitucionalisme.

Visualizar Raons de la ruptura de la treva d'ETA. Ruptura de l'acord de Lizarra-Garazi.

Visualizar Trajectòria política basca ( 2000 - 2010 ).

Visualizar Tancament de l'únic diari en basc acusat de col·laboració amb banda armada.

Visualizar Il·legalització de Batasuna. Raons del mateix.

Visualizar Colectivo de Víctimas del Terrorismo. Nombre d'assassinats per ETA.

Visualizar Estatut Nou per a la Convivència a Euskadi ( "Pla Ibarretxe").

Visualizar Treva permanent d'ETA.

Visualizar Contingut dels "Acords de Loiola" entre el PSOE, Esquerra Abertzale i el PNV.

Visualizar Ruptura de la treva i de les negociacions PSOE-Esquerra Abertzale.

Visualizar El Constitucionalisme en el Govern Basc.

Visualizar "Bateragune" (lloc de trobada), rumb nou de l'esquerra abertzale cap a les vies exclusivament polítiques i democràtiques rebutjant la via armada.

Visualizar El Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg ratifica la sentència d'il·legalització de Batasuna.

Visualizar La Declaració d'Alsasua.

Visualizar Trajectòria política basca ( des de 2010 fins a l'actualitat ).

Visualizar La Declaració de Brussel·les.

Visualizar La Declaració de Pamplona.

Visualizar L'Acord de Gernika.

Visualizar Alt el foc d'ETA "permanent, general i internacionalment verificable".

Visualizar Des de l'Esquerra Abertzale sorgeix un partit nou que rebutja la lluita armada, Sortu.

Visualizar Acumulació de forces sobiranistes basques.

Visualizar Conferència Internacional de Pau de Sant Sebastià, la "Declaració d'Aiete".

Visualizar Cessament definitiu de la lluita armada d'ETA.

Visualizar Enllaços als llocs web dels diversos partits polítics bascos.

 

 

 

Principi de la pàgina
Euskadi: Àlaba, Biscaia i Guipúscoa
Final de la pàgina

 

Visualizar Informació i història de l'entramat institucional basc occidental. Economia. Percentatges del basc en tota la comunitat.

Visualizar Àlaba, història, economia, dialectes i percentatges de bascoparlants.

Visualizar Biscaia, història, economia, dialectes i percentatges de bascoparlants.

Visualizar Guipúscoa, història, economia, dialectes i percentatges de bascoparlants.

 

 

 

 

Principi de la pàgina
Comunitat Foral de Navarra
Final de la pàgina

 

 

Visualizar Navarra, història, economia, dialectes i percentatges de bascoparlants. Trajectòria política des de la transició a la democràcia fins a l'actualitat.

 

 

 

 

Principi de la pàgina
Iparralde: Labort, Baixa Navarra i Sola
Final de la pàgina

 

 

Visualizar Informació i història de l'entramat institucional del País Basc Nord. Economia. Percentatges del basc a tota la zona.

Visualizar Labort, història, economia i dialectes.

Visualizar Baixa Navarra, història, economia i dialectes.

Visualizar Sola, història, economia i dialectes.

 

 

 

Principi de la pàgina
Bibliografia del Lloc
Final de la pàgina
 

Visualizar Bibliografia d'Història del País Basc i de l'euskera [ www.kondaira.net ].

 

 

 

 

Comparteix aquesta pàgina!

 

 

 

 

La història de la llengua basca comença a la pàgina següent